Morgan Olofsson

Kommunikationsdirektör
MSB

Morgan Olofsson arbetade i över 20 år arbetade som journalist, bland annat på Dagens Industri, Svenska Dagbladet och Sveriges Radios Ekoredaktion, men främst på Sveriges Television där han var korrespondent i Ryssland och USA samt chef för Rapport. Han har också varit kommunikationschef på Arbetsmiljöverket och Svenska Röda Korset. Utöver en examen i journalistik har han också en fil mag i företagsekonomi med inriktning på organisation och ledarskap. Morgan drivs av tron på kommunikation som ett verktyg för demokrati.Morgan är med som talare på konferensen Intern kommunikation 2022
Dag 1

11:50
Så förändrade coronasmittan grunderna för kommunikationen och kommunikatörens roll
  • Hur arbeta strategiskt, systematiskt och resultatinriktat med den interna kommunikationen?
  • Så kan du som kommunikatör arbeta proaktivt och situationsanpassat med organisationens interna kommunikation
  • Så förankrar vi kommunikationsstrukturen hos samtliga i organisationen för maximal kommunikativ effekt
  • Varför det är viktigt att både våra chefer och medarbetare tar ett kommunikativt ansvar och hur jobbar vi kommunikatörer med detta?
  • Betydelsen av god kommunikation i pressade situationer – lärdomar som vi alla nu måste dra av kommunikationens utökade roll