Charlotte Edbom

Utvecklingsstrateg
Försäkringskassan

Charlotte Edbom är utvecklingsstrateg på Försäkringskassans IT avdelning där hennes fokusområden är där digital transformation inom kundmöte och informationsutbyten. Nabait Adi Wallberg är verksamhetsutvecklare inom kundmöte och utveckling på Försäkringskassan. Nabait har tio års erfarenhet av kundmötesutveckling inom det fysiska mötet, handläggning samt inom strategi och utveckling där den konstanta röda tråden är främjandet och utvecklandet av kundens digitala självkänsla.Charlotte är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
12 september

14:20
Omnikanal som lösning för framtidens kontaktcenter – så skapar du en integrerad, sömlös och personaliserad kundupplevelse
  • Så får du till en sammanhållen kundupplevelse när mötet sker i allt fler kanaler och plattformar
  • Så kopplar vi samman telefoni, fysiska möten och digitala möten för att låta kunden få avgöra vad som passar bäst vid en given situation
  • Mänsklig interaktion och digitala tjänster i symbios – vikten av medarbetarengagemang för en god kundupplevelse
  • Historik i kundmötet – hur har vi lyckats komma dit vi är idag om hur styr vi kundmötet dit vi vill i framtiden? Framtidens kundmöte
  • Individen och dess data är i centrum
  • Så ger vi enklare, snabbare och säkrare service för individen och inblandade parter