Natasa Curic

Miljöinspektör och projektledare
Eslövs kommun

Natasa är utbildad miljö- och hälsoskyddsvetare från Lunds universitet, CEC. Hon arbetar som myndighetsutövare inom miljö, hälsoskydd och livsmedelsområdet och har utvecklat och förstärkt länken mellan företagare och myndighet genom effektivare möten och tillsynsprojekt. Genom åren har Natasa utvecklat den interna samverkan mellan kommunens förvaltningar där en verksamhet kan beröras av flera myndighetsområden. Hon arbetar även som rådgivare och utvecklare för ett förbättrat företagsklimat.Natasa är med som talare på konferensen Inomhusmiljö 2021
Dag 1

14:05
Så kan ni förstärka och förenkla för att uppnå en framgångsrik samverkan mellan miljökontor, fastighetsägare och hyresgäst vid upplevda inomhusmiljöproblem
  • Hur får man till ett fungerande samspel mellan alla inblandade parter vid upplevda inomhusmiljöproblem?
  • Hur kan vi på miljökontoret kommunicera med fastighetsägare för att nå fram vid klagomålsärenden eller tillsynsprojekt?
  • Vilka krav kan ställas på fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren för att åtgärda problem med inomhusmiljön?
  • Vad gör miljökontoret om hyresgästen inte sköter underhållet? Vilka andra aktörer ska kopplas in?