Natasha Engberg

Trygghet- och säkerhetssamordnare
Botkyrka kommun

Natasha är utbildad socionom och arbetar på enheten för områdesutveckling, trygghet och säkerhet i Botkyrka kommun. Enheten har ett brett fokus och Natasha har sedan 2017 varit med och tillsammans med Botkyrkabyggen, Polisen och Räddningstjänsten byggt upp dagens EST – Lägesbildsarbete som syfta till att effektivt samordna arbetet för trygghet. Det är även en del av Botkyrka kommuns brottsförebyggande arbete. Vidare arbetar Natasha även med händelsehantering i rollen som tjänsteperson i beredskap, krishantering inom kommunen och har i sitt arbete fokus på samverkan med myndigheter, näringsliv och civilsamhälle.Natasha är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

14:10
Så arbetar Botkyrka kommun med brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen
  • Hur kan man organisera kommunens brottsförebyggande arbete?
  • Så har vi tagit ett helhetsgrepp angående brottsförebyggande insatser gällande unga för att minska brottslighet i kommunen