Nathalie Berthelius

Chief People and Culture Officer
Wise Group

Nathalie Berthelius byggde upp HR-funktionen på tillväxtraketen iZettle som under hennes tid växte från 60 till 250 anställda med flera kontor i världen. För 3 år sedan fick hon möjligheten att forma ytterligare en ny roll som HR-chef för HR-koncernen Wise Group, med en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter. En drivande mångfacetterad intraprenör som med nya infallsvinklar utmanar och vågar ta ställning i allt från GDPR till karens.Nathalie är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 1

10:40
Att skapa god företagskultur och samhörighet i dagens alltmer mobila, flexibla och gränslösa arbetssätt
  • Så bidrar den interna kommunikationen till gemenskap, arbetsglädje och en enhetlig organisation trots flexiblare arbetsformer
  • Företagskultur och varumärkesstrategi i samspel
  • Tillitsstyrning och medarbetarskap – så anpassa ledarstilen till dagens moderna organisationer
  • Så skapar vi en öppen företagskultur och lyfter små idéer lika mycket som de stora