Nathan Öhrn

Strateg, lokalenheten
Stockholm stad

Stockholms stad växer och behovet av platser inom skolan ökar. Det är viktigt att jobba kontinuerligt och strukturerat med lokalplaneringen för att kunna erbjuda platser till elever och säkerställa lokaleffektivitet. Nathan är lokalstrateg inom området gymnasieskolor och har tidigare även arbetat med grundskolor och Mårten är utredare inom bland annat kapacitetsfrågor och arbetar även med utveckling av stadens funktionsprogram för skollokaler. Under anförandet delar de med sig av erfarenheter från sitt arbete.Nathan är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

13:40
Så skapar vi plats åt alla i skolan – strategier för effektiv försörjning av elevplatser
  • Hur arbetar Stockholms stad med kapacitetsutredningar för att nå en effektiv försörjning av elevplatser?
  • Hur skapar vi kvalitativa och effektiva lokaler för alla elever i en stor och växande stad?
  • Hur planerar vi utvecklingen av vårt befintliga skollokalbestånd för att möta framtida behov?