Nella Celik

Förstelärare med IKT ansvar, Grundsärskolan, Lindskolan
Huddinge kommun

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Nella Celik och Kari Peltonen brinner för att, genom tekniken, ge eleverna upplevelser och intryck som annars inte är möjliga. Och för att, med hjälp av digitaliseringen, öka likvärdigheten och delaktigheten för personer med funktionsvariation. Under denna föreläsning delar Nella och Kari med sig av hur Lindskolan använder sig av digitalisering i undervisningen.Nella är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022
Dag 2

12:30
Digitalt lärandet i klassrummet – hur du kan nyttja ny teknik i undervisningen för att öppna världen för eleverna, vidga deras möjligheter till delaktighet på lika villkor samt ge dem så hög grad av självständighet som möjligt
  • Digitaliseringen i särskolan – hur tänker vi och hur stärker vi den digitala kompetensen hos både elever och pedagoger?
  • Hur kan du använda det digitala samhället i undervisningen för att skapa delaktighet och underlätta lärandet hos eleverna?
  • Exempel på arbetssätt, appar och program som lämpar sig bra i särskolans skolform – så arbetar du i praktiken
  • Så arbetar vi för att vidga världen för elever vars funktionshinder förhindrar dem vissa upplevelser som vi andra många gånger tar för givet