Nicklas Sjöqvist

Presschef
Malmö stad

Malmö är en av Sveriges snabbast växande storstäder vilket ställer höga krav på den kommunala servicen. Med 26 000 anställda är Malmö stad en stor organisation som ständigt behöver anpassa sig i takt med nya digitala kanaler och ett allt mer komplext medielandskap. Nyheter och rykten sprids med vindens hastighet. Och journalister och medborgare kräver snabbare svar och tydligare kommunikation. För Malmö stads press- och mediehantering har proaktivitet och samordning blivit viktiga ankare för att bygga ett starkt varumärke. Nicklas har de senaste 25 åren arbetat med kommunikation i olika roller och sedan 2014 som presschef i Malmö stad.Nicklas är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag1

09:10
Så har vi organiserat vår verksamhet för att bygga ett starkt varumärke och nå ut med vårt budskap
  • Så har vi lagt upp vår press- och mediehantering för att nå ut till rätt målgrupp med rätt budskap
  • Så har vi strukturerat vår organisation för att hänga med i utvecklingen av ett ny digitaliserat samhälle
  • Så arbetar vi för att bygga ett starkt och trovärdigt varumärke som engagerar
  • Så mäter och analyserar vi resultatet av våra medie- och kommunikationsinsatser