Niclas P Karlsson

Head of HR Strategic Planning & Analytics
ICA Gruppen

I januari 2019 flyttade ICA in i det helt nya, aktivitetsbaserade kontorshuset som samlar cirka 2 000 ICA-medarbetare, som tidigare suttit i olika lokaler, under samma tak. ICA@work är ICAs anpassning och tillämpning av aktivitetsbaserat arbetssätt och konceptet stödjer olika typer av aktiviteter, både gemensamma och individuella, genom en fysisk, digital och kulturell arbetsmiljö. Målet med ICA@work är att skapa en mötesplats som möjliggör kreativitet och innovationsförmåga, ökad samverkan, höjd produktivitet och samtidigt skapa en lustfylld plats att vara på. ICA är den näst bästa arbetsplatsen i Sverige och rankades som den tjugotredje bästa arbetsplatsen i världen av dem som genomförde Leesmanundersökningen 2019, vilket var mer än 600 000 företag. Under den här föreläsningen kommer du att få ta del av hur ICA arbetar med att utveckla och förfina sina arbetssätt genom att optimera möjliggörarna utifrån perspektiven HR, FM och IT.Niclas är med som talare på konferensen
23 mars

11:25
ICA@work – ett framgångskoncept för en produktiv och lustfylld arbetsplats där arbetsmiljö och arbetssätt går hand i hand
  • Nya arbetssätt och nya lokaler – så jobbar vi med att skapa de bästa förutsättningarna för innovation, samverkan, produktivitet och välmående
  • Så arbetar vi med att öka produktivitet och effektivitet och så mäter vi och följer upp effekterna
  • Tre perspektiv och grundläggande dimensioner för att skapa en resurssmart arbetsmiljö och flexibla, aktivitetsbaserade arbetssätt
  • Så kombinerar ICA aktivitetsbaserade och agila arbetssätt för att på bästa sätt utgå från organisationens och medarbetarnas behov
  • The New Normal – vilka arbetssätt, IT-stöd och lokaler ser vi behov av nu under covid och framåt post-covid?