Niina Johansson

Rektor
Östhammars kommun

I Östhammars kommun har man byggt en ny 4-9 skola, Frösåkersskolan som utformats i nära samverkan med elever och personal och utifrån målet om att skapa en skola med en väl avvägd balans mellan integritet och öppenhet och där man har byggt bort trånga korridorer och otrygga miljöer. Stort fokus har lagts på att skapa goda lärmiljöer för alla elever och där kommunen har samarbetat med SPSM. Skolan öppnade i januari 2021.Niina är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
28 april

11:25
Samlad utveckling av pedagogik och skolhus – så skapade vi vår egna bästa skola
  • Hur får du till helheten i projektet och får skolans fysiska miljö att fungera ihop med skolans kultur och pedagogiska verksamhet?
  • Att utifrån skolans verksamhetsidé utveckla framtidens fysiska, sociala och pedagogiska miljöer
  • Om resan från idé till färdig skola – erfarenheter från ”Nya Frösan”