Niklas Delmar

Föreläsare, utbildare och rådgivare
HejEngagemang!

Niklas Delmar är en mycket uppskattad och erfaren föreläsare och utbildare med en lång bakgrund som företagsledare i en rad organisationer med olika förutsättningar och utmaningar. Han är utbildad civilekonom och har sin bas i ledarskap och kommunikation och har tidigare arbetet som strategi-, ledarskaps- samt organisationskonsult. Niklas är en av initiativtagarna till HejEngagemang! som jobbar för att göra Sverige till ett mer engagerat, gladare och friskare land med en vision om en värld där vi går till ett arbete vi brinner för, inte för att vi måste utan för att vi vill. När vi fokuserar på att ha engagerade och välmående medarbetare kommer också de ökade resultaten gällande produktivitet, kreativitet, lojalitet, värdeskapande och mål- och resultatuppfyllelse. Att bygga goda resultat på kort sikt, utan att samtidigt ta hand om medarbetarnas engagemang, är inte hållbart över tid. Har vi hållbara medarbetare blir också våra resultat långsiktigt hållbara. Under denna temadag kommer du att få ta del av konkreta verktyg för hur du driver framgångsrik förändring i dagens moderna organisationer genom att ta vara på kraften av ett starkt medarbetarengagemang.Niklas leder temadagen i samband med konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022