Niklas Edén

Arkivarie
Sundsvalls kommun

Niklas började på digitaliseringsspåret inom kommunen redan för 20 år sedan med mediakonvertering och digitala register. Han har sedan arbetat med införande av e-arkiv i kommunkoncernen sedan 2013, från förstudie till ett e-arkiv i drift. Anders har mångårig erfarenhet från offentlig verksamhet både regionalt och nationellt och började i kommunen 2012 med brett traditionellt arkivarbete.Niklas är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 1

16:20
Kommunal klassificeringsstruktur – en möjlighet i informationsförvaltningen att effektivisera, tillgängliggöra och skapa en ny dimension av spårbarhet till arkiven
  • Så kan ordning och reda skapas i verksamhetens information genom kommunal klassificeringsstruktur
  • Gallra och bevara – så kan struktur skapas utifrån processen och verksamheten för ökad spårbarhet och tillgänglighet