Niklas Singstedt

Arkitekt och partner
White Arkitekter

Guldkroksområdet är Hjo kommuns nav och mötesplats för rörelse, motion och idrott. År 1969 byggde Hjo kommun den första idrottshallen och under årens lopp har området utvecklats med ytterligare idrottshall, ny entré, tennishall, konstgräsplan, beachplan och actionpark. De senaste decennierna samhällsförändringar har påverkat människors sätt att betrakta idrott och motion och våra önskemål kring hur vi vill vara aktiva. Därför har Hjo kommun gjort en utredning av behov och möjligheter på området i syfte för att ta fram en plan för utvecklingen av området. Föreläsningen tar upp resultaten av utredningen. Du får också höra hur man utvecklar Guldkroksområdet utifrån fokus på tillgänglighet för utövare och åskådare och flexibelt nyttjande av området för såväl organiserad som spontan rörelse, motion och idrott.Niklas är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
28 september

11:10
Utveckling av befintlig idrottsanläggning och utemiljö med fokus på ett gott resursanvändande och att skapa attraktiva miljöer för framtiden
  • Guldkroksområdet – förnyelse av en äldre idrottsplats och idrottshallar till en modern aktivitetspark och idrottsområde
  • Tillgänglighet för utövare och åskådare och flexibelt nyttjande av området för såväl organiserad som spontan rörelse, motion och idrott – hur når man det?
  • Så utvecklar vi miljöerna för att det ska bli attraktivt och funktionellt för många