Nils Mossberg

Arkivarie
Energimyndigheten

Som registrator är man ofta offentlighetsprincipen stora försvarare som skapar och upprätthåller god ordning på myndighetens handlingar. Arbetet är otroligt viktigt då det garanterar både rättssäkerheten, effektiviteten i förvaltningen samt effektiviteten i folkstyret. Men arbetat att värna både allmänna handlingar och övrig information som värdefull resurs kan ibland kännas ensamt. På Energimyndigheten har man gjort ett stort och strukturerat arbete med att styra upp informationsförvaltningen genom att införa ett ledningssystem för en långsiktigt hållbar hantering av all verksamhetsinformation. Nils Mossberg är arkivarie på Energimyndigheten och har varit med på hela resan. Under denna föreläsning kommer han att dela med sig av arbetet med framtagande och implementering, vilka nyttor man ser med systemet och vilken roll registraturen har i detta.Nils är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 2

10:50
Så har Energimyndigheten infört ett ledningssystem för en hållbar hantering av all verksamhetsinformation
  • Ledningssystem för verksamhetsinformation – vad är nyttan med det?
  • Så har vi arbetat med framtagande och införande av ledningssystemet baserat på ISO standarden 30300
  • Vilken roll har registraturen i den nya informationsförvaltningen?
  • Så följer vi strukturen leda, planera, stödja, genomföra, utvärdera och förbättra
  • Vilka har utmaningarna varit och vilka vinster ser vi med att styra informationshanteringeringen på det här sättet?