Nils Sjöblom

Rådman, tidigare utredningssekreterare i IT-driftsutredningen
Attunda tingsrätt

Nils Sjöblom är för närvarande rådman vid Attunda tingsrätt. Tidigare var han utredningssekreterare i IT-driftsutredningen. Nils Sjöblom har också tjänstgjort i Justitiedepartementet vid grundlagsenheten och där bland annat arbetat med dataskyddsfrågor.Nils är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

09:10
Vilka rättsliga utmaningar ställs statliga myndigheter inför vid användning av privata IT-driftsleverantörer och vilka lösningar föreslår IT-driftsutredningen?
  • Vad föreslår IT-driftsutredningen för att underlätta en statligt samordnad IT-drift?