Nina Åkermark

Verksamhetsansvarig kommunikation vid händelser
MSB

Nina har bland annat varit med och hanterat händelser som svininfluensan 2009, västmanlandbranden 2014, ebolasmittan 2014, flyktingkrisen 2015, terrorattacken på Drottninggatan 2017 och skogsbränderna 2018. När det inte är några stora händelser att hantera fokuserar hon på att utveckla rutiner och arbetssätt för att skapa bra förutsättningar för det operativa team som ska ta hand om den dagliga kommunikationen på MSB. I teamet ingår presstjänst, omvärldsbevakning, redaktionell produktion etc. Hon har också erfarenheter för att planera och genomföra stora samverkansövningar där samordnad kommunikation till allmänhet och media varit en stor del.Nina är med som talare på konferensen Framtidens press- och mediehantering
Dag 2

11:15
Lyckad krishantering i praktiken
  • Hur kan man arbeta proaktivt för att underlätta vid eventuella omständigheter som kräver krisberedskap?
  • Krishantering inom ramarna – så hanterar, agerar och kommunicera vi i vår krishantering
  • Hur kan vi förmedla fakta på ett trovärdigt sätt när antal avsändare av nyheter ökar och sprider felaktig information?
  • Exempel på incidenter vi involverats i och hanterat
  • Lärdomar av vårt krisarbete – vad gick bra, mindre bra och vad tar vi med oss i framtida arbete