Nina Bengtsson

Strateg Arbetsmiljö och Hälsa
Arbetsförmedlingen

De senaste två åren har för alltid förändrat hur vi arbetar och hur vi ser på vårt arbete. Plötsligt, över dagen, skulle över 8000 medarbetare börja arbeta hemifrån i en organisation där hemarbete i princip inte tillämpades. Vilka nya krav ställer det nya arbetslivet på det strategiska arbetsmiljöarbetet? Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur det nya, hybrida arbetslivet banat väg för en mängd förändringar och hur dessa påverkat arbetsmiljön och välbefinnandet i organisationen. Dessutom kommer du att få ta del av hur Arbetsförmedlingen utvecklar det strategiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet som en integrerad del i den övergripande verksamhetsutvecklingen och hur detta skapar helt nya förutsättningar till en mer hållbar organisation. Nina har lång erfarenhet av att arbete med att få hela organisationen att dra åt samma håll i arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Hon arbetar med att utveckla det strategiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet och med ett verksamhetsorienterat perspektiv driva utvecklingen av myndighetsövergripande strategier för ett hållbart arbetsliv i den hybrida arbetsmiljön.Nina är med som talare på konferensen Arbetsmiljö i dagens hybrida arbetsplatser 2023
15 mars

11:00
Det nya arbetslivet – så utvecklar vi det strategiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet som en integrerad del i den övergripande verksamhetsutvecklingen
  • Hur har de nya hybrida arbetssätten påverkat vårt arbetsmiljöoch hälsoarbete? – utmaningar och möjligheter
  • Så har vi organiserat vårt arbete för att göra arbetsmiljön till en verksamhetsbärande fråga
  • Hur undersöker, riskbedömer och förebygger vi stressrelaterad ohälsa för en god social arbetsmiljö som främjar välbefinnande vid hybrida arbetssätt?
  • Hur kan vi på bästa sätt stödja chefers förebyggande arbete för en hållbar arbetsbelastning och sänkt sjukfrånvaro bland medarbetare?
  • Hur kan vi tillsammans skapa engagemang kring vikten av en god arbetsmiljö? – Tips och trix för att få hela organisationen att dra åt samma håll i det viktiga arbetsmiljö- och hälsoarbetet