Nina Bjelke

Verksamhetschef
Karlskrona kommun

Nina är socionom och verksamhetschef med ansvar för individ och familjeomsorgens gemensamma myndighet och administration. Hon har lång erfarenhet främst inom socialtjänstens barn och ungdomsvård och har de senaste 15 åren arbetat som chef och ledare.Nina är med som talare på konferensen Framtidens socialtjänst 2023
23 maj

12:10
Socialnämndens Samskapande Strategi för en Sammanhållen Socialtjänst i framkant – ett långsiktigt användardrivet omställningsarbete
  • Så arbetar vi mer förebyggande och kunskapsbaserat inom socialtjänsten för att kunna ge både barn och vuxna det stöd som de behöver
  • Strategi och användardrivna ledningssystem för kvalité – ta del av framgångsrika arbetsprocesser och metoder för en mer hållbar, resurseffektiv och brukardriven socialtjänst
  • Framtidens socialtjänst och den nya socialtjänstlagen – så förbereder vi vår organisation