Nina Bozic

Senior researcher
RISE

Nina är senior forskare på RISE där hon driver forskningsområdet ”Framtidens hållbara arbete”. I sitt befintliga arbete stödjer hon industri och offentlig sektor med frågor kring hybrid arbete, självledarskap, tillitsbaserat ledarskap och prototypandet av hållbara framtida arbetsmiljöer, roller, kompetenser och relationer mellan människor och maskiner. Hennes metoder är inspirerade av samtida scenkonst och spekulativ design. Hon har 18 års erfarenhet av att arbeta som möjliggörare och utforskare inom innovation och future of work både i företag och offentliga organisationer. Hon började sin karriär som managementkonsult på Deloitte och byggde och drev sedan centret för entreprenörskap och företagsutveckling CEED Slovenia. Efter att ha flyttat till Sverige fortsatte hon sitt arbete som innovationskonsult och doktorerade i innovation och design. Hon har arbetat med organisationer som Nacka, Eskilstuna, Västerås och Umeå kommuner, ABB, Electrolux, Ericsson, GodEl med flera.



Nina är med som talare på konferensen Medarbetarengagemang 2023
18 april

11:25
Ledning och självledarskap – hur kan man genom starkt engagemang från samtliga medarbetare utveckla verksamheten
  • Innebörden av självledarskap, eller det personliga ledarskapet
  • Vilka krav ställer det nya hybrida och digitala arbetssättet på ledarskapet och självledarskapet?
  • Hur skapar man rätta förutsättningar för självledarskap och medarbetarskap hos samtliga medarbetare?
  • Hållbart ledarskap i framtidens moderna organisationer – vad finns det för arbetsmiljöutmaningar i den hybrida arbetsplatsen kopplat till ledarskap, självledarskap och medarbetarskap?