Nina Friberg

Informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare
Region Skåne

Nina Friberg har mer än 10 års erfarenhet av arbete med dataskydd inom offentlig verksamhet inom Region Skåne och Räddningstjänsten. Ett av hennes viktigaste fokusområde är juridiska frågor inom säkerhet och lagring av data.Nina är med som talare på konferensen Inköp av IT och molntjänster utifrån säkerhetskraven i offentlig sektor
12 maj

11:50
Hur en risk- och sårbarhetsanalys underlättar upphandlingen av säkra molntjänster
  • Så får du en tydligare bild av kraven på hantering av data vid upphandling av datalagring och IT-tjänster
  • Vad ska ingå i en riskbedömning?
  • Hur bedömer du kraven på IT-säkerhet respektive informationssäkerhet i analysen
  • Hur kan du bedöma en molntjänsts uppfyllnad av säkerhets- och sekretesskrav?