Nina Gruffman

Verksamhetsutvecklare
Linköpings kommun

Patrick Maskåll och Nina Gruffman är verksamhetsutvecklare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköpings kommun. De tillhör utvecklingsstaben vars uppdrag är att driva utveckling ur ett helhetsperspektiv där processer, information, teknik och förändringsledning är centrala delar. Linköpings kommun har gjort en gedigen utveckling av processer och arbetssätt och implementerar nu en ny verksamhetsplattform för samhällsbyggnad.Nina är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

15:40
Att driva utveckling utifrån ett helhetsperspektiv för att nå målet om en obruten digital samhällsbyggnadsprocess
  • Framgångsfaktorer: förankring, samsyn och medvetenhet är viktigt för att nå den förändring som krävs
  • Helhet före delar med ”Projekt verksamhetsplattform”
  • Att nå kunskap, lärande och nytta genom att testa innovativa arbetssätt.