Nina Nyman

Servicekoordinator
Nacka kommun

Nina jobbar med utveckling inom serviceenheten med att ta fram smarta effektiva lösningar. Ett stort projekt som Nina jobbar med är uppdateringen av Stadshuset 3.0 där man anpassar arbetsplatsen för framtidens utveckling och behov när Nacka bygger stad.Nina är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 2

14:45
Hur skapar man en bra företagskultur med motiverade, engagerande och stolta medarbetare? • Hur kan du skapa ett enhetligt servicecenter med ett tydligt uppdrag samt etablera detta servicetänk i hela organisationen? • Skapa en naturlig och konstruktiv feedback-kultur för att stimulera lärandemiljö i din organisation • Vad krävs av dig som ledare för att skapa, driva och utveckla en tillgänglig medborgarservice • Så skapar du ett ägandeskap där alla utförare ser sig som medproducenter för ökad kundnöjdhet och sätter kunden i fokus • Hur kompetensutvecklar vi vår nuvarande personal och vad bör man tänka på vid rekrytering av ny personal
  • Hur skapar man en bra företagskultur med motiverade, engagerande och stolta medarbetare?
  • Hur kan du skapa ett enhetligt servicecenter med ett tydligt uppdrag samt etablera detta servicetänk i hela organisationen?
  • Skapa en naturlig och konstruktiv feedback-kultur för att stimulera lärandemiljö i din organisation
  • Vad krävs av dig som ledare för att skapa, driva och utveckla en tillgänglig medborgarservice
  • Så skapar du ett ägandeskap där alla utförare ser sig som medproducenter för ökad kundnöjdhet och sätter kunden i fokus
  • Hur kompetensutvecklar vi vår nuvarande personal och vad bör man tänka på vid rekrytering av ny personal