Nina Pendergraph

Senior Consultant, Ph.D. Polymer Chemistry
Toxintelligence

Nina arbetar som kemist med särskilt fokus på säkerhetsbedömning av kosmetika och kemiska produkter. Hon har erfarenhet av arbete med lagefterlevnad, miljö- och hälsobedömningar och expertrådgivning inom toxikologi- och kemirelaterade frågor från flera olika branscher, allt från privata företag till myndigheter och offentliga organisationer. Nina har en doktorsexamen i fiber- och polymervetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har även omfattande laborativ erfarenhet, bland annat från ABB.Nina är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
Dag 1

13:35
Hur hantera kemikalier i laboratorium på ett säkert och miljömedvetet sätt?
  • Regelrätt kemikaliehantering – genomgång av lagstiftning
  • Så arbetar du säkert och effektivt kring kemiska arbetsmiljörisker
  • Vad räknas som kemiska riskkällor och hur ska de registreras?
  • Transport av farligt gods
  • Toxikologi i praktiken