Nina Rapp

Affärsområdeschef Modern Work och Security
Microsoft

De senaste två åren har för alltid förändrat hur vi arbetar och hur vi ser på vårt arbete. Arbetet är inte längre synonymt med en plats utan vad vi gör och hur vi gör det, något som Microsoft länge gått i bräschen för. När organisationer och företag över hela världen nu står inför en helt ny situation med hybridarbete, ställs helt nya krav, både på teknik, ledarskap och medarbetarskap. Hur kan vi säkerställa att vi fortsätter leverera bästa resultat och samtidigt tillvaratar nya möjligheter som nya arbetssätt och ny teknik ger oss? Hur kommer ny teknik att påverka arbetsplatsen och hur vi på bästa sätt tar nästa steg framåt för att skapa starka och produktiva team? Nina Rapp är affärsområdeschef för Modern Work och Security sedan januari 2022 och leder Microsoft Sveriges arbete runt Det Nya Arbetslivet. Hon har arbetat på Microsoft sedan 2013 i olika befattningar inom försäljning och med digitaliseringsfrågor för svenska kunder. Hon kommer senast från organisationen Microsoft Western Europe där hon ledde segmentet Microsoft 365 for Enterprise i 12 europeiska länder. Nina är passionerad kring teknikens roll som möjliggörare för innovation och affärsutveckling.Nina är med som talare på konferensen Framtidens kontor och arbetssätt 2023
4 oktober

13:15
Det Nya Arbetslivet – så skapas framgångsrika arbetssätt i en hybrid organisation
  • Viktiga insikter och trender kring hur och var vi vill jobba. Hur vi lyckas med hybridarbete?
  • Vad förväntar vi oss av våra arbetsplatser framöver och vad är viktigt att ta hänsyn till när vi omformar och anpassar kontor och arbetssätt utifrån nya behov?
  • Hur kan tekniken hjälpa oss att fånga medarbetarna och bygga kultur i det nya normala?
  • Framtidens hybridmöten – så tar vi nästa steg framåt för att skapa effektiva och inkluderande hybridamöten för bästa engagemang och samarbete