Nina Ryd

Biträdande professor och arkitekt
Chalmers Tekniska Högskola

Nina Ryd är biträdande professor vid Chalmers Tekniska Högskola och forskar kring samverkan mellan arkitekt och byggherre i tidiga skeden samt programarbete i form av kravhantering och brukarens behov. Under anförandet berättar hon om strategier och effektiva arbetssätt i tidiga skeden baserat på aktuell forskning. Nina är en mycket van och uppskattad föreläsare inom tidiga skeden och arbetsprocesser i stadsutvecklingen.Nina är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

15:55
Tidiga skeden i planerings- och byggprocesser – så synliggör du behov och arbetar effektivt
  • Tidiga skeden i byggprocessen – avgörande för ett hållbart samhällsbyggande
  • Vad menar vi när vi säger att kommunikation och planering ska fungera mellan berörda parter i tidiga strategiska skeden?
  • Hur kan man synliggöra och förtydliga behov i tidiga skeden?
  • Hur leder du effektivt förändringsarbete och får till kreativa processer kopplat till kommunens övergripande mål?