Nishteman Hosseini

Leg. psykolog och organisationskonsult
Hosseini & Dizengremel AB

Nishteman är legitimerad psykolog som de senaste 10 åren arbetat med grupp-, ledar- och organisationsutveckling inom statliga myndigheter, kommuner och privata organisationer. Hon har genomfört uppdrag för medarbetargrupper såväl som högsta ledningen och bistår både i komplexa och konfliktfyllda situationer men även vid utvecklingsinsatser.Nishteman är med som talare på konferensen Framtidens laboratorium 2021
24 november

14:30
Ledarskap och gruppdynamik i laboratorier – konsten att utveckla hållbara och framgångsrika team
  • Vad som kännetecknar effektiva team – så skapar du självgående och trygga team
  • Konfliktlösning inom grupp – hur gör man i praktiken?
  • Så kan du engagera medarbetarna och skapa motivation till att uppnå den gemensamma målsättningen