Ola Johnsson

Rådgivare offentlig sektor
PwC

Ola Johnsson arbetar som senior rådgivare med frågor som rör förändringsledning och organisationsfrågor kopplat till digitalisering och automatisering inom offentlig sektor. Ola har erfarenhet av att arbeta inom offentlig sektor och var operativt ansvarig för den första e-tjänsten och den första digitala medarbetaren inom ekonomiskt bistånd i Trelleborgs kommun.Ola är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
17 mars

16:30
Lagändring ger ökad medborgarservice genom automatiserade beslut
  • Lägesrapport om föreslagen ändring i kommunallagen – ta del av vad utredningen kommit fram till
  • Hur kan kommuner och regioner utveckla sin verksamhet till förmån för en ökad medborgarservice genom automatiserade beslut?
  • Etiska ställningstaganden vid ny teknik – ta del av tips och råd