Ola Setterby

Enhetschef GIS
Göteborgs stad

Det finns två Göteborg. Den riktiga staden, men också en digital tvilling som kallas Virtuella Göteborg. Den digitala tvillingen är en tredimensionell representation av verkligheten som används för planering, förvaltning, styrning och upplevelse av staden. Ett verktyg för att nå våra målsättningar kring den klimatneutrala staden. Att skapa transparens och dialog kring stadens utveckling. Realtidsdata från sensorer, eller andra typer av uppkopplade enheter i staden, kan adderas och visualiseras i den digitala tvillingen för att beskriva vad som sker på en plats samtidigt som det händer i verkligheten. Stort arbete läggs ner på att strukturera våra befintliga geodata som en förutsättning för den digitala tvillingen. Arbetet med Virtuella Göteborgs leds av stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och involverar flertalet förvaltningar och bolag i staden. Arbetet har uppmärksammats stort i Sverige men även internationellt.Ola är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

13:25
Göteborgs digitala tvilling – för planering, förvaltning, styrning och upplevelse av staden
  • Att kunna förstå hur den befintliga staden ser ut och fungerar idag
  • Styrning av funktioner i staden utifrån det som händer just nu i realtid
  • Att förutse och planera en simulerad framtida funktion eller händelse i staden