Ola Svensson

Projektledare Rörelserika offentliga miljöer
Umeå kommun

Rörelserikedom (physical literacy) kan ses som varje människas kompetens, självförtroende och motivation till rörelse som påverkar möjligheterna att delta och interagera med andra människor i olika sammanhang. I Umeå var man tidiga med att uppmärksamma rörelserikedom och bland mycket annat ett råd för rörelserikedom har startats av olika aktörer. Under anförandet berättar Ola Svensson, Umeå kommun och Tom Englén, Change the Game, om resan som kommunen har gjort tillsammans med sina samarbetspartners. Du får höra om vad rörelserikedom är samt utvecklingen av Norra Ön som en hållbar stadsdel med rörelserikedom i fokus. Rörelserikedom i stadsplaneringen ger många positiva följder. Genom att planera för bebyggelse med vardagsrörelse i fokus får man en ekologisk hållbar stad, en jämställd och socialt hållbar stad. Det bidrar också till bättre folkhälsa genom att man utvecklar en stad som tar problemen med stillasittande på allvar och tar fram konkreta åtgärder för att vända den utvecklingen. Umeå kommun har förutom sin satsning på rörelserikedom blivit utsedd till ”Årets idrottskommun” två år i rad (2021 och 2020).Ola är med som talare på konferensen Framtidens idrotts- och fritidsanläggningar 2023
27 september

12:30
Så tar Umeå kommun sina första steg mot ett rörelserikt samhälle och skapar attraktiva utvecklingsmiljöer för fysisk aktivitet, återhämtning och rörelse
  • Vad är rörelserikedom?
  • Varför är det viktigt?
  • Vilka fördelar finns?
  • Hur kan man använda rörelserikedom som kompass för att bidra till aktiva och hälsosamma liv där alla invånare får chans till sin bästa livsresa?
  • Hur kan man utveckla goda utvecklingsmiljöer samt attraktiva och hållbara samhällen?
  • Hur kan vi använda designprinciper för rörelserikedom för att forma framtidens anläggningar och vad blir skillnaden ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv?
  • Samverkan mellan idrott-fritid-kultur och skola-förskola – så hittar du synergieffekter i anläggningsutvecklingen