Ola Winther

Idrottslärare
Velandaskolan, Trollhättan

Velandaskolan är en av de ledande skolorna i Sverige inom fysisk aktivitet och har bland annat två dagar med 30 minuters intensiv morgongymnastik. Forskning visar på att motion innan skolstart förbättrar elevers koncentrationsförmåga så att de kan lära sig mer under resten av skoldagen. Ola är lärare i idrott och hälsa på Velandaskolan och har startat projektet. Under anförandet får du höra om hur han har lyckats införa ökad fysisk aktivitet och vilka effekter han har sett.Ola är med som talare på konferensen Fysisk aktivitet i skolan 2019
Dag 1

14:05
Så har Velandaskolan arbetat med ökad fysisk aktivitet för bättre elevhälsa och skolprestation
  • Hur vi har gått från en stillasittande till en mer aktiv pedagogik
  • Vilka hälsofrämjande aktiviteter vi har infört i undervisningen – pulsträning, brainbreaks, powerwalkstig, stå upp under inlärning, rastaktiviteter, aktiva klassrum m.m.
  • Hur vi har arbetat med attityden till rörelse hos eleven, lärarna och föräldrarna