Ole Kasimir

Planchef
Lunds kommun

Ole Kasimir är planchef i Lunds kommun och har lång erfarenhet av stadsutvecklingsprocesser och detaljplanearbete. Lund är en av Skandinaviens äldsta städer med ett av världens hundra högst rankade universitet. Kommunen har drygt 119 000 invånare och med cirka 40 000 helårsstudenter och tusentals forskare från hela världen präglar Lunds universitet kommunen. I nordöstra Lund växer nu Brunnshögsområdet fram där forskningsanläggningarna MAX IV och ESS lägger grunden för materialforskning i världsklass. Området som också kallas kunskapsstråket blev nominerat till Sveriges Arkitekters Planpris 2017.Ole är med som talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
Dag 1

13:00
Kunskapsstråket – proaktiv exploateringsförberedande planering
  • Exploateringsförberedande planering utifrån ett strategiskt arbetssätt som inspirerar till och definierar en gemensam, attraktiv och hållbar stadsutveckling
  • Ramprogram som samlande planeringsnivå för stadens utveckling längs den nya spårvägen från Lund C – ESS
  • Så arbetar vi med kommunens tre verktyg – dialog, myndighetsutövning och avtal – för att möjliggöra ett hållbart samhällsbygge