Olivier Fégeant

Tekn. Dr. Akustikkonsult
Sweco Environment AB

Olivier är teknologie doktor inom akustik och har 25 års arbetslivserfarenhet inom akustik och vibrationer, först som forskare och sedan 2001 som konsult. Hans huvudsakliga kompetensområde är byggnadsakustik, byggbuller och samhällsbuller. Oliviers projekt återfinns i alla skeden av byggnadsplaneringen (detaljplan, programskede, projektering, produktion och besiktning). Johanna Thorén är utbildad civilingenjör inom Miljö- och vattenteknik. Hon har 10 års erfarenhet som konsult inom akustikområdet inom beräkningar och uppdragsstöd av samhälls- och industribuller. Samhällsbulleruppdragen omfattar både beräkning, mätning och specialiststöd vid tillståndsprocesser för väg- och spårtrafik. Under detta pass kommer Olivier och Johanna att prata om hur man kommer fram till rätt val av bulleråtgärd i både befintliga och planerade stadsmiljöer.Olivier är med som talare på konferensen Trafikbuller 2019
Dag 2

11:10
Effektiv bullerdämpning—exempel på effektiva och ineffektiva bulleråtgärder
  • Vilka åtgärder är rimliga att tillgå för att reducera trafikbuller?
  • Så beslutar du om rätt åtgärd till din unika situation med hjälp av kartläggning