Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt
Uppsala universitet

Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen. I halvårsskiftet år 2018 trädde förvaltningslagen i kraft. Som arkivarie gäller det att vara uppdaterad på vad förändringarna innebär och hur dessa kommer att påverka ditt arbete. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet kommer under denna föreläsning att reda ut de mest aktuella riktlinjerna och diskutera dess konsekvenser i praktiken. Han är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare både inom och utanför universitetet.Olle är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2021
Dag 1

13:55
Kommunal- och förvaltningslagen – tillämpningen av den nya lagen
  • Kommunal- och förvaltningslagen – vad gäller?
  • Vilka är förändringarna i den nya lagen?
  • Förhållandet till privata utförare – laglighetsprövning – de anställdas ställning
  • Vad betyder de nya principerna i den nya förvaltningslagen?
  • Utökad rätt till tolk och översättning i förvaltningslagen
  • Så stärks rättssäkerhet och kontroll vad gäller hur beslut tillkännages, laglighetsprövning och upphävande av olagliga beslut
  • Utökad serviceskyldighet?
  • Förändrade järvsregler i förvaltningslagen
  • Aktuell praxis och JO-uttalanden