Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt
Uppsala universitet

Under detta fördjupningspass kommer du att få uppdatera dina kunskaper inom kommunal- och förvaltningsrätten, få svar på hur du ska tolka lagstiftningen, hur den utvecklas utifrån aktuell rättspraxis och hur det nya regelverket påverkar olika typsituationer i ditt arbete. Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet och en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare. Under detta fördjupningspass kommer han att reda ut de mest väsentliga förändringarna och diskutera dess konsekvenser i praktiken.

Vi bryter passet för 20 min förmiddagsfika kl.10:40-11:00Olle är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 1

09:40
Kommunal- och förvaltningslagen – tillämpning och praxis av de nya lagarna
  • Ny kommunallag och förvaltningslag – vilka är förändringarna i de nya lagarna och vad kan dessa innebära i praktiken?
  • Hur påverkas verksamheten av de nya reglerna kring grunderna för god förvaltning?
  • Rutiner för korrekt och effektiv ärendehandläggning – vilka krav ställs?
  • Hur långt sträcker sig myndigheternas serviceskyldighet och vilka nya krav på serviceåtgärder ställs?
  • Effektivitet – vad innebär skyndsamt förfarande, egentligen?
  • När ska en handling anses inkommen till en myndighet eller behörig tjänsteman?
  • Hur ska du hantera nya elektroniska format så som sms, mms och sociala medier?
  • Aktuell praxis och myndighetsbeslut