Olle Lundin

Professor i förvaltningsrätt
Uppsala universitet

Från och med den 1 januari 2018 gäller den nya kommunallagen och sedan halvårsskiftet 2018 trädde den nya förvaltningslagen som gäller alla kommuner, landsting och statliga verk i kraft. Som registrator gäller det att vara uppdaterad på vad förändringarna innebär och hur dessa påverkar ditt arbete. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet kommer under detta fördjupningspass att reda ut de mest väsentliga förändringarna och diskutera dess konsekvenser i praktiken. Han är en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare både inom och utanför universitetet.Olle är med som talare på konferensen
Dag 1

10:10
Kommunal- och förvaltningslagen – tillämpning och praxis av den nya lagen
  • Ny kommunal- och förvaltningslag – vad gäller?
  • Vilka är förändringarna i den nya lagen?
  • Förhållandet till privata utförare – laglighetsprövning – de anställdas ställning
  • Vad betyder de nya principerna i den nya förvaltningslagen?
  • Utökad rätt till tolk och översättning i förvaltningslagen
  • Så stärks rättssäkerhet och kontroll vad gäller hur beslut tillkännages, laglighetsprövning och upphävande av olagliga beslut
  • Utökad serviceskyldighet?
  • Förändrade jävsregler i förvaltningslagen
  • Aktuell praxis och JO-uttalanden