Olof Johansson

Enhetschef badanläggningar
Varbergs kommun

Varbergs kommun har beslutat att bygga en ny bad- och simanläggning på platsen där det nuvarande badet ligger, vilket innebär att all verksamhet evakueras till en betydligt mindre simhall för tillfället. Det nya badhuset ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande och nytänkande kultur- och idrottskommun. Ta del av hur Mari och Olof arbetar för att skapa framtidens bad – vilka trender anpassar de sig efter vid planeringen av det nya badhuset? Vilka hållbarhetsmål har dem och hur bygger de en hållbar simhall för alla?Olof är med som talare på konferensen Framtidens badanläggningar
Dag 2

14:35
Så skapar vi en hållbar, attraktiv och välbesökt badanläggning för alla
  • Varbergs kommuns nya badhus – uppstarten av projektet och dess utmaningar
  • Hur vi har gjort en förstudie och bjudit in till medborgardialog för att fånga krav och behov hos medborgarna idag och imorgon
  • Ett badhus med flera verksamheter – att lösa utbud för simsport, motionärer, barnfamiljer, ungdomar, rehab, skolsim och relax, i en badanläggning – prioriteringar
  • En simhall för alla – så skapar vi en modern och attraktiv badanläggning som svarar upp mot olika behov
  • Hur vi skapar ökad flexibilitet genom en 50-meters bassäng och en undervisningsbassäng med höj och sänkbar bassängbotten