Örjan Ekblom

Docent, Med dr i fysiologi, enheten Fysisk aktivitet och hälsa
GIH

Örjan Ekblom forskar kring fysisk aktivitet, stillasittande och kondition i relation till hjärt- och kärlsjukdomar, kognition och psykisk hälsa. Under 2019-2023 arbetar han med såväl mer omfattande tvärsnittsstudier som studier av mekanismer kring fysisk aktivitet av betydelse för hälsa hos barn och unga.Örjan är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

11:10
Elevens psykiska hälsa och kopplingen till fysisk aktivitet – senaste forskningen och implementering i verksamheten
  • Fysisk aktivitet och dess effekter på elevernas sociala hälsa och sjävkänsla – kortsiktigt och långsiktigt
  • Sambandet mellan motion, kost, sömn och hälsa – så hänger allt ihop
  • Hur rör sig barn och finns det skillnader beroende på kön, ålder, socioekonomisk bakgrund och geografisk placering?
  • Så kan du arbeta för ökad fysisk aktivitet hos barn och unga i syfte att förbättra elevernas psykiska hälsa