Annika Lückner

Socialchef
Hammarö kommun

I Hammarö kommun sker en kommunernas största satsningar på boende för äldre genom färdigställandet av Värmlands finaste demensboende! Det nya boendet öppnade i september 2020. Ledorden för den fysiska utformningen samt för utvecklingen av verksamheten har varit att sätta brukaren i fokus och bidra till det friska genom en personcentrerad och modern demensvård och boendemiljö. Boendets utformning uttrycker tydligt omsorg om såväl boende med demensdiagnos som deras anhöriga och personal. Under anförandet berättar Annika och Örjan om viktiga nycklar för att skapa hälsofrämjande och meningsfulla boendemiljöer för personer med demens samt hur du når ett lyckat byggnationsprojekt. De delar också med sig av erfarenheter kring att flytta över 100 brukare vid öppnandet av demensboendet, mitt under pågående pandemi. Därtill hur de har lyckats hålla Covid19- viruset borta.Annika är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023

05:20
Brukaren i fokus vid utveckling av framtidens demensboende – så skapas moderna, hälsofrämjande och väl fungerande inne- och utemiljöer
  • Framtidsinriktat demensboende för ökad hälsa och livskvalitet – hur byggnad, inredning och utemiljö kan stötta det friska
  • Så har vi utvecklat framtidens demensboende med brukaren i fokus – metoder för att involvera verksamheten i planerings- och byggnationsprocessen
  • Hur vi har utformat den fysiska miljön med fokus på det som är hälsofrämjande för personer med demensdiagnos
  • Personcentrerad äldreomsorg med delaktighet och integritet – så har det tagit sig uttryck i boendet
  • Hur du utformar lokaler och inreder kopplat till visionen att skapa trygga och funktionella miljöer som inspirerar
  • Utemiljöernas betydelse för den äldres välmående och trivsel – viktiga nycklar för att lyckas i utformningen av hälsofrämjande uterum
  • Coronapandemin och boendets första år i drift – så lyckades verksamheten hålla smittan borta