Oscar Arnell

Chefsjurist
Lunds kommun

Som kommunsekreterare är du navet i hela den demokratiska processen och arbetskedjan kring nämndadministrationen. För att förvalta och utveckla din roll och verksamhet ställs höga krav på kunskap om gällande regelverk. Den kommunala nämndadministrationen tangerar många olika lagrum och under detta pass kommer du få uppdaterade kunskaper inom den juridik och närliggande frågor som påverkar ditt arbete i olika situationer. Oscar Arnell är chefsjurist vid Lunds kommun och har lång erfarenhet som jurist och chef inom politiskt styrda organisationer. Han har tidigare arbetat på PwC med juridisk rådgivning till kommuner, regioner och offentligt ägda bolag och kommunalförbund. Oscar är en uppskattad föreläsare inom kommunal- och förvaltningsrätt och har stor kunskap kring utveckling av ärendeprocesser, informationsförvaltning och nämndadministration.Oscar är med som talare på konferensen Forum för kommunsekreterare 2023
9 februari

09:10
Juridiken kring den kommunala nämndadministrationen – tillämpning och aktuell praxis
  • Aktuellt kring kommunal- och förvaltningsrätt, regler och aktuella rättsfall
  • Offentlighet- och sekretesslagstiftningen – regler och aktuella rättsfall som påverkar det nämndadministrativa arbetet
  • Att vara sekreterare i kommuners/regioners holding/moderbolag – hur förhåller sig kommunalrätten till bolagsrätten och vad är skillnaderna mellan dessa regelsystem?
  • Ny mandatperiod – om olika utmaningar som kan uppstå exempelvis vid koalition eller minoritetsstyre
  • Grundläggande kring totalförsvar och höjd beredskap – vad är vårt ansvar?