Oskar Jonsson

Forskare inom design- och hälsovetenskaper
Lunds universitet

Oskar är biträdande forskare vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet och filosofie doktor i industridesign. Han tillhör forskargruppen Aktivt och hälsosamt åldrande och är affilierad till CASE: Centre for Ageing and Supportive Environments. År 2013 disputerade han med avhandlingen Furniture for Later Life som skapar förutsättningar för design av möbler med äldre människors egna erfarenheter som utgångspunkt. Under anförandet kommer Oskar att ge skäl till att mer ingående öka förståelsen för de demografiska förskjutningarna och dess konsekvenser. Han tar upp frågor om hur bostäder kan gestaltas så att de främjar självständighet och ökar äldre människors påverkan och delaktighet i samhället. Du får också höra om samverkan i forskning och utveckling som en metod att involvera olika aktörer för att nå nya kunskaper och skapa förutsättningar för utformning av varor, tjänster och miljöer som stödjer och berikar ett hälsosamt åldrande.Oskar är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

09:15
Den åldrande befolkningen – en global utmaning som berör oss alla
  • Bostäder att bo kvar i – hur tillgängligt är det svenska bostadsbeståndet?
  • Hur ska behovet av bostäder för en åldrande befolkning kunna tillgodoses framöver?
  • Samverkan i forskning och utveckling – metoder för att nå nya kunskaper och skapa förutsättningar för utformning av framtidens boendeformer