P-O Gunnarsson

Ledarskapskonsult
P-O Gunnarsson Ledarskap AB

P-O Gunnarsson har 30 års erfarenhet som chef och ledare inom offentlig sektor, bl.a. som kommundirektör. De senaste 15 åren har PO arbetat som ledarskapskonsult och driver sedan 2016 ett eget företag inom området. Han har skrivit tre böcker om ledning och styrning. I januari 2019 utkom boken ”Den gyllene zonen – Att leda i mellanrummen”, om hur ledarskap kan utvecklas och om möjligheterna med ledarskap i mellanrummen. Under denna föreläsning kommer P-O att dela med sig av sina erfarenheter och insikter, hur du kan våga tänka utanför de vanliga paradigmen – och att se och verka i mellanrummet – ett möjlighetsrum.P-O är med som talare på konferensen Ledning och styrning i framtidens kommun 2019
Dag 1

09:40
Den gyllene zonen: att leda i mellanrummen