Pär Carlsson

CEO, Senior advisor, Project manager
NOREM

Konferensens första talare är Pär Carlsson och Inger Fredriksson från NOREM. Pär har över 27 års erfarenhet inom bygg- och förvaltningsbranschen varav 15 år inom offentligt fastighetsföretagande. Inger har en lång erfarenhet av fastighetsfrågor i offentlig förvaltning. Hon har jobbat som teknisk chef och lokalstrateg och hennes specialitet är lokalförsörjningsfrågor i tidiga skeden. Lyssna till en tankeväckande föreläsning som sätter ramarna för temat för konferensen – strategisk lokalförsörjning i en föränderlig tid, att nå en kostnadseffektiv lokalutveckling som tillgodoser behov under många år framåt.Pär är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

09:20
Strategisk lokalförsörjning i en föränderlig tid – att nå en ökad effektivitet och bättre ekonomi i din fastighetsverkamhet
  • Olika trender som påverkar arbetet med lokalförsörjning och din fastighetsverksamhet
  • Ökade krav på ekonomisk hållbarhet – hur ser framtida arbetssätt med lokalförsörjning ut? Vilka krav ställer detta på organisationen?
  • Bygga, äga eller hyra lokaler? Vägval och strategier
  • Hur hanterar du frågan om styrning för att nå en ökad lokaleffektivitet?
  • Hur säkrar du en effektiv och hållbar utveckling av ditt befintliga fastighetsbestånd?
  • Fallstudier från tre kommuners arbete med strategisk lokalförsörjning