Patrik Flensburg

Servicechef
Lomma kommun

I många kommunala verksamheter är det en stor utmaning att skapa digitala medborgartjänster som också blir använda. De bakomliggande systemen är talrika och ofta väldigt olika varandra. Det gällde också för Lomma – men de har kunnat integrera information och matcha deras processer med ett effektivt IT-stöd som kompletterar deras kontaktcenter. En satsning som fått stor framgång och gett tydlig nytta i vardagen.Patrik är med som talare på konferensen Framtidens servicefokuserade kommun och myndighet
Dag 2

15:40
  • Vilka specifika rutiner och processer behövs för att skapa ett framgångsrikt kundcenter som utgår från kunden och medborgaren?
  • Vilka är de grundläggande faktorerna för att lyckas med en kund- och ärendehantering?
  • Hög medarbetar- och kundnöjdhet – vart börjar man och hur lyckas man med båda?
  • Hur skapar man ett bra tillgängligt kundcenter?
  • Hur du tar emot och håller ihop ärendekedjan samt mäter dess effektivitet?
  • Hur skapas tydlig och direkt uppföljning genom att målsätta personalen på hur nöjda kunderna är – i realtid?