Patrik Forshage

Utbildningschef
Täby kommun

I Täby kommuns grundskolor har kunskapsresultaten förbättrats kraftigt – från en redan hög nivå – under den senaste fyraårsperioden. Orsakerna står att finna i en tydlig styrkedja från den politiska styrningen och vidare i organisationen, och en långsiktig prioritering av tillgängligt lärande i inkluderande lärmiljöer, grundat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Patrik Forshage arbetar som utbildningschef i kommunen. Han berättar om grunderna, processerna och ibland vedermödorna bakom resultatförbättringen.Patrik är med som talare på konferensen Elevhälsan 2020
Dag 2

12:40
Så lyckas du skapa en inkluderande lärmijö som främjar kunskapsutveckling och måluppfyllelse för alla elever!
  • Så arbetar vi långsiktigt och strategiskt för att göra lärandet tillgängligt för alla elever
  • Ta del av framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet mot en mer inkluderande lärmiljö!