Patrik Kärkkäinen

IT- och Digitaliseringschef
Strängnäs kommun

Frédéric har arbetat som förändringsledare sedan 1998 men sedan 2017 är han digital strateg på Strängnäs kommun, där de nu arbetar med utvecklingsmodellen ”Förändrade arbetssätt”. Patrik Nilsson är verksamhetschef på socialkontoret och är förändringsledare under projektet FAS ekonomiskt bistånd där Patrik Kärkkäinen arbetar som IToch Digitaliseringschef och är projektägare. Det konceptet ger Strängnäs helhetsgreppet för att på ett agilt sätt hjälpa verksamheter med sina utvecklingsprojekt, och samordnar nyttoanalyser, framtagande av nya arbetsprocesser, automatiseringar, organisationsfrågor mm.Patrik är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 2

11:45
Så driver Strängnäs kommun utveckling genom digitaliseringens möjligheter för både medborgare och medarbetare
  • FAS (Förändrat ArbetsSätt) – så förenklar och effektiviserar vi vår medborgarservice med både e-tjänst och automatisering av den interna handläggningen
  • Så arbetar vi strategiskt gällande valet av teknologi att implementera i vår kommun – när är det aktuellt att använda sig av robotisering?
  • För- och nackdelar med digitalisering i en mellanstor kommun