Patrik Texell

Ansvarig fastighetsekonomisk rådgivning
PwC

I detta anförande möter du Patrik Texell som är ansvarig för fastighetsekonomisk rådgivning inom PWC. Han har under de senaste 18 åren arbetat som konsult inom fastighetsekonomi och har lång erfarenhet av värdering och analys av alla typer av fastigheter. Patrik är specialiserad på fastighetsstrategisk utveckling, hyresmodeller, bostadsmarknaden, infrastruktur och fastighets- och byggrättsvärdering. Han är också medförfattare till SKR´s skrift ”Äga eller hyra lokaler”. Under anförandet går Patrik igenom vilka faktorer som du behöver ta hänsyn till, samt vad du kan ta stöd utav, för att ta bra beslut vad gäller att äga eller hyra lokaler.Patrik är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
15 mars 2021

15:55
Äga eller hyra lokaler – finansieringsstrategier för att möta framtida lokalbehov
  • Hur ska du organisera ägandet som kommun eller region?
  • Vad krävs för att nå en tydlig ägarstyrning och effektiva strategier kring äga eller hyra?
  • Vilka faktorer bör du beakta för att ta beslut kopplat till att hyra eller äga fastigheter?
  • Vad kan du ta stöd av för att ta välgrundade och säkra beslut?
  • Vad blir rätt mix av finansieringsstrategier utifrån din verksamhets situation och förutsättningar?