Patrik Texell

Ansvarig fastighetsekonomisk rådgivning
PwC

I tider av stor utbyggnad av verksamhetslokaler blir frågan om att äga eller hyra sina lokaler mycket central. Det finns många faktorer att beakta för att kunna ange om man bör hyra eller äga sina fastigheter. Under anförandet går Henrik och Patrik igenom vilka faktorer du behöver beakta, samt vad du kan ta stöd utav, för att ta bra beslut. Vilken mix av finansieringsstrategier som kan användas för att möta framtida lokalbehov. Henrik och Patrik är medförfattare till den nya skriften ”Äga eller hyra lokaler” som kommer att publiceras under våren 2019. Under arbetet med skriften har såväl kommuner som externa samhällsfastighetsföretag kontaktats, för att ge en bred bild av alternativ och faktorer att ta i beaktande. Projektet har finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor. Henrik har arbetat på PwC sedan 2011. Han har lång erfarenhet av kommunal verksamhet och ekonomi.

Patrik har under de senaste sexton åren arbetat som konsult med fastighetsekonomisk rådgivning och har lång erfarenhet av värdering och analys av alla typer av fastigheter. Han är idag ansvarig för fastighetsekonmisk rådgivning på PwC. Patrik har varit rådgivare till såväl offentliga som privata aktörer i de flesta typer av beslutssituationer. Han är specialiserad på fastighetsstrategisk utveckling, hyresmodeller, bostadsmarknaden, infrastruktur och fastighets- och byggrättsvärdering.Patrik är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2020
Dag 1

15:45
Äga eller hyra lokaler – finansieringsstrategier för att möta framtida lokalbehov
  • Vad blir rätt mix av finansieringsstrategier utifrån din kommuns situation och förutsättningar?