Paul Rogers

Arkitekt och dagsljusexpert
BAU

Dagsljuset är viktigt för vår hälsa. Eftersom vi tillbringar oproportionerligt mycket tid inomhus uppmärksammar nu Folkhälsomyndigheten att utformningen av arkitektur och planlösningar kan vara avgörande för våra förutsättningar att exponeras för dagsljus under ett dygn. Men att värna om dagsljustillgången i våra allt tätare städer, där skärpta energikrav dessutom fordrar minskade fönsterytor, är lättare sagt än gjort. När det gäller planering av boende för äldre kompliceras situationen ytterligare av att vi, när vi åldras, behöver mer ljus för att se bra medan ögonen blir känsligare för bländning. Under anförandet ger Paul en introduktion till de komplexa aspekterna av vad som är rätt dagsljusnivå för äldre i vårt nordiska klimat och varför dagsljus är särskilt viktigt i boende för äldre. Du får också ökade kunskaper om hur du får in dagsljus i planeringen för att skapa den bästa livsmiljön för äldre. Paul Rogers är arkitekt och dagsljusspecialist och leder ett team av fem miljöingenjörer på BAU som nästintill uteslutande arbetar med dagsljusfrågor. Paul är Sweden Green Building Councils och Svanens utsedda expert på dagsljus och han har också deltagit i SIS arbete med den gällande europeiska dagsljusstandarden CEN 17037:2018. Han är huvudförfattare i två forskningsprojekt hos SBUF avseende dagsljus i befintliga byggnader.Paul är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 2

13:25
En ljusning för äldre – så säkrar du ett gott dagsljus i ny- och ombyggnadsprojekt
  • Gott dagsljus – livsviktigt men svårt att uppnå – lösningar för att få in dagsljus i den tidiga planeringen av om- och nybyggnation av boende för äldre