Paul Rogers

Dagsljusspecialist och arkitekt
Byrån för Arkitektur & Urbanism, BAU

Rekordmånga skolor och förskolor planeras och byggs idag och prioriteringen för byggandet har ofta fokus på kostnadseffektivitet och energikrav men mer sällan på dagsljustillgång. Under anförandet berättar Paul om sitt forskningsprojekt som använder nya beräkningsmetoder för att undersöka barnens dagsljusmiljö i nybyggda förskolor samt kopplar till BBR:s kommande energiregler och hur det kan påverka planering och byggnation av skolor och förskolor. Paul Rogers är arkitekt och dagsljusspecialist och leder ett team av fem miljöingenjörer på BAU som nästintill uteslutande arbetar med dagsljusfrågor. Paul är Sweden Green Building Councils och Svanens utsedda expert på dagsljus och han har också deltagit i SIS arbete med den gällande europeiska dagsljusstandarden CEN 17037:2018. Han är huvudförfattare i två forskningsprojekt hos SBUF avseende dagsljus i befintliga byggnader.Paul är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 2

15:00
Dagsljus i framtidens skolor – rationaliserar byggreglerna bort dagsljuset för våra barn?
  • Hur ser dagsljustillgången ut i våra nybyggda skolor?
  • Hur kan vi försäkra våra barns miljöer en god tillgång till ljus när vi vet att energikraven kommer att skärpas med nya regler?
  • Hur kan man egentligen skapa skolor och förskolor med bra ljus?