Peder Harty

Projektledare
Malmö stad

Hur har man arbetat i ett skolhusprojekt som beskrivs som ett av de bästa som byggsektorn kan presterera vad gäller kvalitet, ekononomi, samarbete och teknik? Vilken betydelse hade planeringen i tidiga skeden? Vad betydde samverkan under byggprocessen? Helén är enhetschef och Peder projektledare på serviceförvaltningens projektenhet i Malmö stad. De berättar om Malmö stads lokalförsörjningsprocess samt dialogprocessen bakom nya Hyllingevångskolan. Hyllingevångskolan är en flexibel och klimatsmart F6 skola som har blivit nominerad till ”Årets bygge 2017”.Peder är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

10:10
Ensam svag, tillsammans starka – strategisk lokalförsörjning ett måste i en växande stad
  • Vinster med att arbeta utifrån en kommungemensam lokalförsörjningsprocess
  • En bra planeringsprocess – nyckeln för att möta behoven av skol- och förskolelokaler

Modern och klimatsmart F6 skola med attraktiv utemiljö – från idé till färdig byggnad

  • Hyllingevångskolan – nominerad till ”Årets bygge 2017”
  • Att i den tidiga planeringen nå ett helhetstänk kring skolan, dess miljö och staden för att samnyttja resurser och skapa synergieffekter
  • Modern och klimatsmart F6 skola med attraktiv utemiljö – samverkan bakom ett lyckat byggprojekt där vi fått ekonomi, teknik och verksamhet att gå ihop