Pedro León

IT-arkitekt
Domstolsverket

Under de tre senaste åren har Sveriges Domstolar lanserat nya e-tjänster med avancerade elektroniska underskrifter för bl.a. gemensam ansökan om skilsmässa samt digital signering och inskick av olika ansökningshandlingar, fullmakter och andra handlingar i pågående mål. Parallellt drivs projektet ”Digitalisering av brottmålshanteringen” som bl.a. kommer att tillhandahålla elektronisk underskrift av avgöranden för ett enklare och mer rättssäkert informationsflöde genom rättskedjan. En förutsättning i projektet är e-tjänstelegitimation för medarbetare. Pedro León är en certifierad IT-arkitekt med över 20 års erfarenhet inom IT-branschen både som konsult och som offentligt anställd. Några av hans fokusområden på Domstolsverket är identitets- och åtkomsthantering, elektronisk legitimering och signaturprocesser. Pedro har också representerat Domstolsverket i regeringsuppdraget (som numera heter ”Ena – Sveriges digitala infrastruktur”) för ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom hela den svenska offentliga sektorn. Färdplanen med Enas byggblock ”identitet” har som mål att etablera en nationell myndighetsövergripande digital infrastruktur för e-tjänstelegitimation och e-underskrifter. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av praktiska erfarenheter och lärdomar från Domstolsverkets implementering av eID och elektroniska underskrifter.Pedro är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

13:15
Så har Domstolsverket implementerat eID och elektroniska underskrifter som möter krav på effektivitet och rättssäkerhet:
  • Resan mot eID och elektroniska underskrifter – viktiga milstolpar mot en målbild som tillvaratar digitaliseringens möjligheter både internt och mot externa intressenter
  • Verksamhetens samt omvärldens krav och behov – hur kan dessa matcha befintliga standarder och ramverk?
  • Konkreta tekniska val och realisering för varje milstolpe i form av underskriftstjänst och eID
  • Vikten av samverkan för att komma vidare när dagens standarder inte räckte till
  • Utmaningar inom området, våra lärdomar längs vägen och utvecklingsplaner framåt