Pelle

Deltagare från daglig verksamhet
Språnget media
Göteborg stad

Andrè Andersson jobbar på förvaltningen för funktionsstöd i Göteborg stad inom daglig verksamhet sydväst/nordost som stödpedagog/testledare med särskilt uppdrag inom välfärdsteknik. Han och Pelle från daglig verksamhet Språnget media jobbar i området att utveckla och implementera välfärdsteknik och kommer under detta anförande att dela med sig av sina erfarenheter inom området.Pelle är med som talare på konferensen Framtidens välfärdsteknik 2023
9 maj

14:30
Digitalt stöd i hemmet – hur kan välfärdsteknik skapa ökad delaktighet, trygghet och självständighet för brukare?
  • Tekniska lösningar för personer med intellektuell kognitiv funktionsnedsättning
  • Hur integrerar vi och implementerar dem i verksamheterna så att vi når deras fulla potential?
  • Så arbetar vi för att säkerställa en kvalitativ implementering genom att höja den digitala kompetensen hos personal, anhöriga och slutanvändare
  • Konkreta exempel på hur välfärdsteknik bidragit till ökad trygghet och självständighet